Mobile menu button
Design District Zagreb logo
 

Natječaj za sudjelovanje u programu Mali pomaci (Small acts) 2017.

 

Program Mali pomaci (Small Acts) festivala Design District Zagreb nastavlja se i ove godine. Jedna od temeljnih ideja projekta DDZ jest poticanje i stvaranje novih sadržaja u odabranoj četvrti djelovanja — kreativnih i korisnih, stalnih i povremenih — koji će neposredno utjecati na poboljšanje kvalitete života u četvrti, a posredno i u ostatku grada. U smislu predlaganja intervencija izvedivih u javnom prostoru, cilj je programa Mali pomaci angažirati putem javnog natječaja dizajnere, arhitekte, likovne umjetnike, aktiviste te druge stručnjake i kreativce na unapređenju tog prostora pomoću interaktivnih i inovativnih objekata, koncepata i scenarija. Ukratko, u potrazi smo za prijedlozima radova i projekata sa sposobnošću razvijanja interakcije između građana i njihovog urbanog okoliša te revitalizacije neiskorištenih i zapuštenih prostora u četvrti (interijera i eksterijera), kao i s mogućnostima za isticanje postojećih kvalitetnih, ali nedovoljno vidljivih sadržaja.

Kako bi vaši prijedlozi bili što fokusiraniji, organizacijski tim festivala predlaže četiri smjernice za osmišljavanje radova i projekata koje ćete prijavljivati. Neki od prioriteta programa Mali pomaci svakako su definiranje neuralgičnih točaka četvrti i prepoznavanje želja i potreba stanovnika koje je moguće ispuniti metodama i alatima dizajna, arhitekture, umjetnosti i kulturnog aktivizma, u okvirima resursa dostupnih organizatorima projekta i njegovim sudionicima. Predložena polazišta su sljedeća:

a) Odabir specifičnih lokacija koje je neophodno iznova osmisliti i preoblikovati te osmišljavanje koncepata i projektiranje radova namijenjenih točno tim prostorima

b) Odabir ciljnih skupina korisnika (stanovnika kvarta) s prepoznatljivim i specifičnim, a nezadovoljenim i neispunjenim željama i potrebama (npr. djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, biciklisti, umirovljenici te starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, različite manjinske grupe itd.)

c) Promišljanje suradnje s tradicionalnim javnim institucijama i državnim ili gradskim poduzećima u kvartu kojima odabrana metodologija projekta može pomoći u poboljšanju i širenju njihovih proizvoda i usluga

 d) Promišljanje dosad uočenih scenarija interakcije građana s javnim prostorom, koji bi se mogli unaprijediti pomoću odabranih metoda i alata, dajući im nove vrijednosti

Prijavljene radove i projekte trebaju karakterizirati inspirativni i dosljedni koncepti, poticajna i suvremena estetika te jasne i funkcionalne opcije za interakciju s publikom i prostorom predstavljanja. U principu, svi raspoloživi mediji dolaze u obzir (analogni i digitalni), ali odabrane radove mora biti moguće realizirati u danim uvjetima.

 

Formalne propozicije natječaja

Natječaj je namijenjen svim zainteresiranim dizajnerima, arhitektima, likovnim umjetnicima i drugim stvaraocima, neovisno o njihovoj dobi, profesionalnom statusu ili državljanstvu. Natječaj je otvoren za fizičke i pravne osobe: slobodne autore/ice i autorske grupe, umjetničke organizacije, udruge ili tvrtke.

Zainteresirani autori/ice i autorske grupe mogu se javiti na poziv isključivo ispunjavanjem online prijavnice, a svaki autor ili grupa autora mogu prijaviti neograničen broj radova, no za svaki je potrebno ispuniti zasebnu prijavu. U prijavi je potrebno priložiti troškovnik, koji je izrađen po principu ekonomičnosti.

Poželjni su radovi i projekti osmišljeni posebno za ovaj poziv, no to nije neophodno — dolaze u obzir i otprije izvedeni koncepti, ali prilagodljivi specifičnom kontekstu Design Districta Zagreb. Odabrani radovi bit će predstavljeni u javnom prostoru četvrti tijekom festivala, uz naknadnu mogućnost njihove stalne implementacije.

Radovi mogu biti predloženi u formi prototipa i/ili vizualiziranog i opisanog koncepta.

Stručni žiri će do 2. svibnja 2017. odabrati uži izbor od 10-15 projekata, a 3 projekta bit će novčano poduprti, za što je preduvjet da nisu ranije izvedeni. Njihova produkcija može biti novčano poduprta u visini do 50% produkcijskih troškova (prema priloženom troškovniku), a u maksimalnom iznosu od 10.000 kn bruto po radu, dok će se autori obvezati na izradu adekvatnih izložaka (modela, prototipova) do 10. lipnja 2017. Svi radovi koji uđu u uži izbor bit će predstavljeni publici na uličnoj (open-air) izložbi u sklopu festivala Design District Zagreb (13. — 18. 6. 2017.) te u pripadajućem katalogu.
Projekti koje stručni žiri uvrsti u uži izbor, no koje zbog zahtjevnosti izvedbe, odnosno financijskih ili vremenskih ograničenja, nije moguće do navedenog roka dovesti do faze modela i prototipa, mogu biti izloženi u obliku plakata i/ili makete ili na neki drugi prikladan način, no u tom slučaju gube pravo novčanu potporu.
Svi projekti, odnosno prototipovi izrađeni za potrebe izlaganja, ostat će u vlasništvu njihovih autora, a organizatori neće polagati prava na njih. Eventualna prava na korištenje projekata u budućnosti, ukoliko bi postojala takva namjera organizatora, bit će posebno regulirana autorskopravnim ugovorom i adekvatnom naknadom.

 

Rokovi

20.2. 2017. Objava poziva

30.4. 2017. Rok za prijavu projekata

5.5. 2017. Objava rezultata

10.6. 2017. Dostava izložbenih radova

Ukoliko je potrebno, za dodatne informacije javite nam se na program@designdistrict.hr. Rado komuniciramo putem svih društvenih mreža, no za pitanja preferiramo Facebook.

Veselimo se vašim prijavama! 🙂