Mobile menu button
Design District Zagreb logo
 

Festival 2018

 
 

O festivalu Dizajn distrikt Zagreb

Projekt Dizajn distrikt Zagreb 2018 podrazumijeva treću godinu afirmacije tzv. ‘zone Martićeva’ kao kreativne gradske četvrti, odnosno treće izdanje interdisciplinarnog i multimedijalnog open-air festivala posvećenog dizajnu, arhitekturi, umjetnosti i srodnim granama kreativnih industrija.

Festival je prostorno fokusiran na zagrebačku donjogradsku četvrt omeđenu ulicama Draškovićevom, Šubićevom, Vlaškom i Zvonimirovom, s Martićevom ulicom kao okosnicom, u kojoj su organizatori prepoznali izniman potencijal za razvoj proizvodnje kulture te turističkih proizvoda i usluga u lokalnom kontekstu, zahvaljujući pogodnoj urbanističkoj infrastrukturi i tradiciji moderne, građanske kulture koja ondje kontinuirano opstaje u svojoj suvremenoj varijanti.

Festival je sadržajno usmjeren na produkciju i/ili predstavljanje raznorodnih projekata i inicijativa u navedenim disciplinama, no također u područjima koja su konstanta u kulturnoj ponudi četvrti — književnosti, glazbi i izvedbenim umjetnostima, istražujući njihove veze sa suvremenim dizajnerskim i drugim društvenim praksama.

 

Općenito o programu

Programski se sadržaj dijeli na izložbe (u interijeru i eksterijeru; u javnim i privatnim prostorima; u galerijskim prostorima i onima inače napuštenima i neiskorištenima), razgovore i predavanja (s gostujućim predavačima iz Hrvatske i inozemstva — dizajnerima, arhitektima, urbanistima i drugim stručnjacima), radionice (s težištem u različitim područjima dizajna i kreativnosti, za djecu i odrasle), prostorne intervencije i instalacije (realizirane u parkovima, na ulicama te u nekorištenim uličnim izlozima i lokalima, u suradnji s partnerima i pokroviteljima festivala, kao i gradskim institucijama), raznovrsna događanja (promocije, panele, projekcije, čitanja itd.), dane otvorenih vrata dizajnerskih studija i arhitektonskih biroa u kvartu (kada posjetitelji mogu dobiti neposredan uvid u njihov način rada) te popratni glazbeni i gastronomski program.

Program festivala Dizajn distrikt Zagreb 2018 skup je specifičnih shvaćanja o tome što sve dizajn može biti i kako može progresivno utjecati na kompleksne i slojevite društvene odnose u odabranoj, reprezentativnoj urbanoj zajednici.

Pored privlačenja velikog broja posjetitelja i produkcije određenog broja zanimljivih i vrijednih projekata, dosadašnje iskustvo DDZ-a sadrži dobrodošlu metodološku pouku u smislu što inkluzivnijeg, participativnijeg i naposljetku demokratskog razumijevanja kulture.

Kulturna produkcija shvaćena je kao povod temeljnom promišljanju neposrednog životnog okruženja, što također privlači posjetitelje zainteresirane osjetiti permanentnu živost promatrane urbane cjeline. Riječ je o djelatnosti koja pristupa individualno i građanima i gostima, kloneći se omasovljenja kulturne ponude i ne potcjenjujući sposobnost recipijenta da ju misli kreativno i kritički.

Stvaralački duh potaknut projektom cilja na postupne i racionalne, ali sigurne promjene koje Zagreb mogu preobraziti u predvodnika održivog pristupa kulturi i rasta kvalitete usporedo s kvantitetom sadržaja, a time i posjetitelja.

Sadržaj projekta kreće se u okvirima potrebnog, lijepog i korisnog umjesto luksuznog upravo stoga kako bi usmjeravao progresivne odnose između stanovnika četvrti i posjetitelja, koji su ravnopravni sudionici u procesu osmišljavanja i izgradnje javnog prostora. Zahvaljujući temeljnoj inkluzivnosti projekta, svi oni osjećaju se uključenima u lokalnu zajednicu baš kao stvaratelji, a ne samo konzumenti, te se njihovo stečeno iskustvo vrti oko participacije u programima nasuprot njihovom jednoobraznom usvajanju.

 

Ciljevi projekta

Dugoročni cilj projekta Dizajn distrikt Zagreb jest postati široka, inkluzivna i participativna platforma za ujedinjavanje i umrežavanje kulturnih radnika u četvrti, njezinih stanovnika i posjetitelja, kako bi lakše i kreativnije komunicirali sa čitavom gradskom zajednicom, ali i nacionalnom te inozemnom, kao i predlagali i organizirali projekte od strateškog interesa za četvrt i Zagreb — od samog festivala nadalje.

Jedan od ciljeva je i afirmacija shvaćanja dizajna kao metodološkog i refleksivnog polja koje alatima analitičkog istraživanja i kreativnog projektiranja može biti primjenjivo u različitim područjima života, a među njima je i urbani razvoj sa svim svojim posebnostima. Tako se razumijevanje dizajna približava definiciji “socijalnog dizajna”, tj. dizajna kao sastavnog elementa osmišljavanja i organizacije međuljudskih odnosa u određenoj društvenoj zajednici.

Kratkoročni ciljevi projekta podrazumijevaju kontinuitet produkcije sadržaja te nastavak razvoja i rasta uspostavljenih suradnji, programa i kanala komunikacije, kao i učvršćivanje partnerskih odnosa s gradskim institucijama, pokroviteljima i sudionicima festivala. Također, težnja je i da neki od sadržaja implementiranih u četvrti za vrijeme festivala postanu trajno prisutna vrijednost u javnom prostoru grada Zagreba.