Mobile menu button
Design District Zagreb logo
 

Nova Điga & Skica za godišnji odmor

 
 


14/06/2018, 12:00 - 22:00
15/06/2018, 10:00 - 22:00
16/06/2018, 10:00 - 22:00
17/06/2018, 10:00 - 22:00

Lokacija: Stara vojna bolnica, Vlaška 87

Autor: Tonći Kranjčević Batalić (udruga queerANarchive)

Radovi naslova "Nova Điga" dio su umjetničkog istraživanja koje zalazi u područje memorije muškaraca koji su se u ne tako davnoj prošlosti, ali u drugačijim društvenim okolnostima, ostvarivali u intimnom i romantičnom društvu s drugim muškarcima. Ciklus kroz nove vizualne materijale reinterpretira sakupljenu usmenu povijest o jednom okupljalištu, divljoj plaži koja više ne postoji jer ju je zamijenio vez za kruzere. Pokušavajući pronaći sliku memoriji, istraživanje propituje (ne)mogućnosti stvaranja vizualnih dokumenata kao nositelja memorije, a u tome se oslanja tehnike arhiva koje Derrida, pozivajući se na Freuda, definira kao repeticiju, reprodukciju i/ili reinterpretaciju. Istraživanje “Skica za godišnji odmor” u središte interesa postavlja problem godišnjeg odmora iz perspektive prekarnog radnika, te dokolice kao mjesta slobode i emancipacije. Ono polazi od marksističko-feminističke kritike kapitalizma kako ju definira Kathi Weeks u knjizi “The Problem with Work”. Nemogućnost realizacije godišnjeg odmora manifestira se kroz stvaranje memorije odmora i dokolice u obliku fotografija gostiju koji u grad dolaze na godišnji odmor. Rad koji tematizira čišćenje kućne biljke nadopunjuje promišljanje slobodnog vremena u video formatu.