Mobile menu button
Design District Zagreb logo
 

SPASIMO POTOK ČRNOMEREC

 
 


16/06/2018, 18:00 - 19:00

Lokacija: Stara vojna bolnica, Vlaška 87

Programski partneri: Inicijativa Spasimo potok Črnomerec
Prezenteri: Danijela Kokelj i Mirela Ježina

SPASIMO POTOK ČRNOMEREC inicijativa pokrenuta od strane građana, platforme 1postozagrad i Zelene akcije, čiji je cilj očuvanje prirodnog i životinjskog svijeta potoka Črnomerca te uredenje javne šetnice uz potok od Medvednice do Save. Odredbama GUP-a Zagreba planirano je nadsvođenje potoka čime bi bio uništen jedini zagrebački potok koji je nenadsvođen – potok Črnomerec. Građani se bore za izmjenu GUP-a kako bi potok Črnomerec ostao otvoren na svim sada otvorenim dionicama od Medvednice do Save te traže da se postojeći zeleni koridor u cijelosti sačuva kao izuzetno bitni dio zelene infrastrukture grada Zagreba, ali bude i obogaćen uređenjem javne šetnice uz potok. Inicijativu će prezentirati aktivistice Danijela Kokelj i Mirela Ježina.